அஜினமோட்டோ சைனீஸ் உணவுகளில் கலந்திருக்கும்

Ajinomoto.jpg

அச்சுறுத்தும் அஜினமோட்டோ: உணவு  என்றாலே அது  வீட்டில்  மட்டுமே  என்ற  காலம்  போய்  இன்றைய வேகமான  உலகில்  வேலைப்பளுவின்  காரணமாக  கிடைத்த  நேரத்தில் கிடைக்கின்ற  உணவை  உண்டு,  அது  ஆரோக்கிய  உணவா?  இல்லையா?  என்ற  விழிப்புணர்வு கூட இல்லாமல்  இருக்கிறோம். அஜினமோட்டோ என்றழைக்கப்படும்  மோனோ சோடியம்  குளூட்டமேட்  நாம் வெளியில்  சென்று  சாப்பிடும்  உணவுகளில்  கலந்திருக்கும் முக்கியமான ஒன்றாகும். முந்தைய  காலங்களில்  இந்த அஜினமோட்டோ சைனீஸ்  உணவுகளில்  மட்டுமே  கலந்திருக்கும்.  ஆனால், தற்போது அஜினமோட்டோ கலக்காத  உணவுகளே […]CALL US

6385788401, 6383201274, 9677704822


SERVE TIMING

Lunch Serve Time
Monday -Saturday: 11.30AM – 1.00PM
Dinner Serve Time
Monday -Saturday: 6.00PM – 7.30PM

CORPORATE OFFICE

Atchayapathra Foods Private Limited
Flat No. 5, Theppakulam,
(Near SBI Bank) Anuppanadi,
Madurai – 625009, Tamil Nadu.


PRODUCTION UNIT

Atchayapathra Foods – Factory
#31/2A,Plot No.2,Sathiya Nagar,
MGR Nagar Extension, Anuppanadi ,
Madurai – 625001, Tamil Nadu.